Przepisy

Czym jest klaster energii?

Klaster energii można opisać jako cywilnoprawne porozumienie działających lokalnie podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, konsumpcją, magazynowaniem i sprzedażą: energii elektrycznej, ciepła, chłodu, energii elektrycznej w transporcie oraz paliw.

 

Zadanie klastrów

Zadaniem klastrów energii jest zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawa lokalnego środowiska naturalnego oraz zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki.

 

Uchwała ws. Polityki energetycznej Polski do 2040 r.

Strategia zakłada spadek udziału węgla w miksie energetycznym Polski z 74 do przynajmniej 28 proc. a nawet do 11 proc. w ciągu 20 lat. Surowiec ma być także wyeliminowany z ciepłownictwa. Ma on przestać być paliwem do ogrzewania domów w miastach oraz na wsi.

Polska jako część UE ma wkład w osiągnięcie neutralności klimatycznej przez wspólnotę do 2050 r. Na grudniowym szczycie unijnym w Brukseli Polska zgodziła się na nowe cele polityki klimatycznej. W zamian nasz kraj zyskał gwarancję zmian w mechanizmie wsparcia transformacji energetycznej. Otrzymaliśmy na ten cel ok. 230 mld zł.