Klaster energii
sposobem na rozwój lokalnego rynku energii

Nadodrzański Klaster Energii

Klaster energii adresowany jest do bardzo szerokiego grona odbiorców, których działania lub potrzeby powiązane są z energią elektryczną lub cieplną. Jest on platformą współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, środowiskiem naukowym, przedsiębiorcami i ich organizacjami oraz wszelkimi instytucjami i podmiotami deklarującymi włączenie się w realizację zakładanych przez Klaster celów.

Prezentacja klastra

Aktualności

Klastry energii i przywileje dla grup energetycznych
14 stycznia 2022

Klastry energii i...

Czytaj więcej
Uaktualnienia ustawy OZE – rola klastrów energii
30 września 2021

Uaktualnienia ustawy OZE...

Czytaj więcej
Przyszłościowe rozwiązanie w gminie Polkowice
22 lipca 2021

Przyszłościowe rozwiązanie w...

Czytaj więcej

Obszar działania

W przyszłości obszar działania powiększy się o inne sąsiadujące Gminy

 • Herb Gminy Wołów

  Gmina Wołów

  Boraszyn, Bożeń, Dębno, Domaszków, Garwół, Gliniany, Golina, Gródek, Krzydlina Mała, Krzydlina Wielka, Lipnica, Lubiąż, Łososiowice, Mikorzyce, Miłcz, Moczydlnica Dworska, Mojęcice, Nieszkowice, Pawłoszewo, Pełczyn, Piotroniowice, Prawików, Proszkowa, Rataje, Rudno, Siodłkowice, Sławowice, Stary Wołów, Stęszów, Stobno, Straszowice, Tarchalice, Uskorz Mały, Uskorz Wielki, Warzęgowo, Wrzosy, Zagórzyce.

 • Herb Gminy Prochowice

  Gmina Prochowice

  Cichobórz, Dąbie, Golanka Dolna, Gromadzyń, Kawice, Kwiatkowice, Lisowice, Mierzowice, Motyczyn, Rogów Legnicki, Szczedrzykowice, Szczedrzykowice-Stacja.

 • Herb Gminy Brzeg Dolny

  Gmina Brzeg Dolny

  Bukowice, Godzięcin, Grodzanów, Jodłowice, Naborów, Pogalewo Małe, Pogalewo Wielkie, Pysząca, Radecz, Stary Dwór, Wały, Żerków, Żerkówek.

Misja Nadodrzańskiego Klastra Energii

Wzajemne wspieranie się „Członków Klastra”: Jednostek Samorządu Terytorialnego, przedsiębiorców, jednostek sfery badawczo-rozwojowej, oraz wszelkich innych instytucji otoczenia biznesu ukierunkowane na: stałą współpracę na rzecz rozwoju lokalnej efektywności energetycznej oraz rozwoju lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii opartych o transfer wiedzy, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w energetyce oraz poprawę konkurencyjności podmiotów tworzących Nadodrzański Klaster Energii.

Wykreowanie regionu jako otwartego na rozwój czystych technologii istotnie ograniczających obciążenia i skutki środowiskowe, generowane przez sektor energetyki tradycyjnej, lokalny przemysł i transport, co istotnie wpłynie na poprawę zdrowia i życia lokalnych mieszkańców i zrównoważony rozwój Gmin obszaru środkowej Odry.

Podstawowe cele Nadodrzańskiego Klastra Energii

 • Podejmowanie działań na rzecz tworzenia dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw działających w branży energii odnawialnej w granicach działania Nadodrzańskiego Klastra Energii,
 • Podejmowanie działań na rzecz stałego i zrównoważonego rozwoju sektora szeroko pojętej energetyki odnawialnej, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego regionu poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu mocy wytwórczych w odnawialnych źródłach energii, tworzenia warunków dystrybucji wytworzonej energii elektrycznej i cieplnej w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych odbiorców,
 • Podejmowanie działań na rzecz efektywności energetycznej w zasobach publicznych, sektorze przedsiębiorstw, lokalnych społeczności i mieszkańców oraz rozwój kogeneracji (CHP) przy udziale energii ze źródeł odnawialnych bądź z ciepła odpadowego,
 • Rozwoju technologii magazynowania energii oraz budowy inteligentnych sieci energetycznych (ang. smart grids) wraz z inteligentnym opomiarowaniem, dzięki którym będzie można zarządzać bezpośrednimi interakcjami i komunikacją między konsumentami gospodarstwami domowymi lub przedsiębiorstwami oraz innymi użytkownikami sieci i dostawcami energii;
 • Zwiększanie świadomości odbiorców energii w celu rozwoju technologii prosumenckiej,
 • Kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju elektromobilności;
 • Propagowanie, wspieranie i rozwój innowacji oraz badań w obszarze energii odnawialnej we współpracy z podmiotami sfery badawczo – rozwojowej;
 • Realizacja wspólnych projektów marketingowych i budowanie pozytywnego wizerunku branży energii odnawialnej w regionie,
 • Opracowywanie i wdrażanie wspólnych projektów służących rozwojowi i edukacji kapitału ludzkiego.
 • Inne działania niezbędne do prawidłowej realizacji misji i celów Nadodrzańskiego Klastra Energii

Klaster energii reprezentowany jest
przez koordynatora.

Koordynatorem Nadodrzańskiego Klastera Energii jest FUTURE ENERGY Sp. z o.o., która posiada zaplecze doświadczonych i uznanych specjalistów oraz posiada wszelkie kompetencje do prawidłowej organizacji i zarządzania projektem klastra energii, poprzez:

Doradztwo prawne

Szkolenia, wykłady, seminaria

Doradztwo technologiczne

Doradztwo w zakresie rynku energii i zarządzania energią

Doradztwo finasnowe

Doradztwo marketingowe
Klaster energii to szansa dla frm na wykształcenie kompetencji oraz opracowanie produktów dedykowanych dla energetyki rozproszonej.
Waldemar Sułek
Prezes Zarządu FutureEnergy Sp. z o.o.

Wołów, Polska

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34/14
56-100 Wołów
Brand Offices: